15 novembre 2013

Workshop – Blik op Brussel in de literatuur

15.11.2013 | 13:00 – 16:30 | VUB Campus Etterbeek 

NL (version française plus bas, traduction: BSI) : In 2014 verschijnt Blik op Brussel in de literatuur, een verzamelbundel van opstellen die aantonen dat onze hoofdstad voor schrijvers op diverse manieren een inspiratiebron is geweest. De bijdragen belichten literaire werken uit verschillende periodes en taalgebieden en worden gebundeld rond een aantal thema’s: bannelingen en migranten of reizigers, vrije tijd, de bezette stad, de Europese hoofdstad en de utopische en surrealistische stad.

Op een eerdere studiedag werden al een aantal bijdragen aan Blik op Brussel voorgesteld. Op deze workshop zullen een drietal nieuwe bijdragen gepresenteerd worden die deel uitmaken van het boek in voorbereiding.

De workshop zal naast de lezingen bestaan uit de voorstelling van lopend onderzoek rond literatuur in Brussel (o.a. aan de VUB en de ULB) en uit een ronde tafelgesprek over een mogelijk ruimer (literair-historisch) onderzoeksproject.

Iedereen is van harte uitgenodigd.

————————————–

FR: En 2014, paraîtra “Blik op Brussel in de literatuur”, un recueil d’études illustrant les diverses manières dont notre capitale a inspiré les écrivains. Les contributions portent sur des œuvres littéraires de différentes périodes et régions linguistiques et sont rassemblées autour de plusieurs thèmes : exilés et migrants ou voyageurs, le temps libre, la ville engagée, la capitale européenne et la ville utopique et surréaliste.

Dans une précédente journée d’étude, quelques contributions de “Blik op Brussel” avaient déjà été présentées. Lors de ce workshop, trois nouvelles études, faisant partie du livre en préparation, seront exposées. 
Le workshop sera également l’occasion, à côté de la présentation de ces études, d’un état des lieux des recherches en cours sur la littérature à Bruxelles (e.a. à la VUB et à l’ULB) et d’une table ronde consacrée à un possible projet de recherche historico-littéraire plus large. 

Le workshop est ouvert à tous.

 

PROGRAMMA

12:45   Onthaal / Accueil

13:00   Welkom door Elisabeth Bekers (VUB)

 

1. Lezingen

13:15   Literaire en politieke beroering in Brussel. De Belgische hoofdstad als toevluchtsoord voor Franse schrijvers in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Christoph de Spiegeleer (VUB)

13:45   Esquisses d’une Europe nouvelle. L’européisme dans  la Belgique de l’entre-deux-guerres.

Geneviève Duchenne (UCL)

14:15   Occupied Brussels in German literary texts 1914-1918

Hubert Roland (UCL)

 

14:45   Koffiepauze

 

2. Externen presenteren hun onderzoek

15:15   Naar geïntegreerd onderzoek over Brussel?

Joost Vaesen (BSI)

15:30   Emergence et transformation de l’identité métropolitaine bruxelloise (18e-21e siècles).

Laurence Brogniez & Tatiana Debroux (ULB)

 

3. Ronde tafel over nieuwe onderzoeksperspectieven

15:45   Moderatie: Daniel Acke & Hans Vandevoorde (VUB)

 

16:30   Einde

 

Plaats / Lieu

VUB Campus Etterbeek, Pleinlaan 9, zaal 1 & 2, eerste verdieping

 

Inschrijvingen / Inscriptions

Toegang is gratis maar inschrijven is verplicht via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/1ZBr0lnNo9cg6bKF46b7sahxhpJGTNJ-yzCMP6EUKrro/viewform

Georganiseerd door CLIC: Centrum voor Literatuur, Intermedialiteit en Cultuur  (VUB)
Met de steun van het Stadsplatform (VUB-EhB) en het Brussels Studies Institute (VUB-ULB-U.Saint Louis)